Die  Nederduitse Gereformeerde Kerk Paterson val onder die Oos-Kaaplandse Sinode. Die dorp Paterson, is geleë 75 km oos van Grahamstad, 105 km suidwes van Somerset-Oos en 72 km noordoos van Port Elizabeth. 

Paterson is geleë in 'n arbeidsintensiewe landbou-omgewing, waarin toerisme 'n ál belangriker rol speel. Die vernaamste landboubedrywighede is vleis-, suiwel- en wildboerdery.  Die Addo Olifant Nasionale Park en Shamwari Wildreservaat is binne die gemeentegrense geleë.  Ten noorde word die gemeente deur die Suurberge beskerm, ten suide deur die see, terwyl die Boesmansrivier in die ooste en die Sondagsrivier in die weste hom verder insluit. Paterson dorp is vernoem na John Paterson, 'n staatsman en suksesvolle besigheidsman.

Paterson gemeente was oorspronklik deel van die moedergemeente Uitenhage. Alexandria gemeente het in 1854 afgestig. DaaVanuit Uitenhage en later Alexandria is daar gereeld buitekerk gehou op die “Kerkplaas” in Paterson. In 1882 het die Alexandria-kerkraad 'n deeglike kerksaal op De Bruinskraal, die latere Paterson, opgerig wat tot 1906 vir buitedienste en tot 1923 as kerkgebou gebruik is. Die gebou het later jare as kerksaal gedien. In die jaar 1906 het die Ring van Albanie die grenslyne vasgestel en 'n kerkraad benoem.

Die gemeente het sy eerste pastorie in 1907 in gebruik neem. Die kerkgebou, waarvan die hoeksteen deur prof. P.G.J. de Vos op 28 April 1923 gelê is, is ontwerp deur die argitek, Wynand Louw.

 • Die eerste predikant was ds. H.L. Webb, 1907 tot 1908.
 • Daarna het die volgende predikante die gemeente bedien:
 • Henry Lindo Webb, 1907 - 1908 (eerste leraar)
 • Jan Hendrik Malan, 1909 - 1911
 • Daniël Ferdinand Bosman, 1912 - 1916
 • Daniël du Plessis Steyn, 1916 - 1928
 • Coenraad Luttig Grundlingh, 1929 - 1937
 • Gerhardus Ignatius Moolman, 1937 - 1941
 • Samuel Murray, 1942 - 1947,  
 • Carel Hendrik Kruger, 1948 - ?
 • Francis Jacobus Cillié, 1973 - 1976
 • Willem Gerhardus (Gerhard) Olivier, 2003 -  2013 
 • Die huidige leraar is Egbertus Henry Steyn, vanaf Maart 2014.